มาเฟียกับเพนกวิน Andrey Kurkov

ISBN:

Published:

252 pages


Description

มาเฟียกับเพนกวิน  by  Andrey Kurkov

มาเฟียกับเพนกวิน by Andrey Kurkov
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 252 pages | ISBN: | 4.64 Mb

เรืองราวของ วิคเตอร นักเขียนไสแหงกับ มิชา เจาเพนกวินเพือนยาก ทีจับพลัดจับผลูมาอยูในขบวนการมาเฟียยูเครนประเทศเกิดใหมหลังสหภาพ โซเวียตลมสลาย วิคเตอร...อยากเปนนักเขียนพยายามเขียนนิยายแตไมสำเรจ เขียนไดแตเรืองสัน ซึงไดเงินบางไมไดบางรายไดแทบไมพอยาไสMoreเรื่องราวของ วิคเตอร์ นักเขียนไส้แห้งกับ มิช่า เจ้าเพนกวินเพื่อนยาก ที่จับพลัดจับผลูมาอยู่ในขบวนการมาเฟียยูเครนประเทศเกิดใหม่หลังสหภาพ โซเวียตล่มสลาย วิคเตอร์...อยากเป็นนักเขียนพยายามเขียนนิยายแต่ไม่สำเร็จ เขียนได้แต่เรื่องสั้น ซึ่งได้เงินบ้างไม่ได้บ้างรายได้แทบไม่พอยาไส้ เขาตะเวนส่งผลงานไปลงตามหนังสือพิมพ์ต่างๆ แต่ไม่ได้รับความสนใจ เขาตัดสินใจเดินเข้าไปที่ สนพ.เปิดใหม่แห่งหนึ่งและทิ้งผลงานไว้ จากนั้นเขาก็ได้รับการติดต่อให้ไปเขียนข่าวมรณกรรมซึ่งเขาไม่ชอบนัก แต่เนื่องจากไม่มีทางเลือกจึงจำใจทำเพื่อปากท้อง หลังจากที่โดนแฟนทิ้ง เขาไปรับเพนกวินมาเลี้ยงไว้ตัวหนึ่ง แล้วเขากับเพนกวินก็ได้รับเชิญให้ไปร่วมพิธีศพของคนตาย คนที่เขาเขียนข่าวมรณกรรมให้ จำนวนคนตายมากขึ้นเรื่อยๆ ตามที่เขาเขียนและความตายก็เข้าใกล้เขามากขึ้นทุกที เขามารู้ว่ามีส่วนร่วมในขบวนการกวาดล้างทางสังคมขบวนการหนึ่ง และเมื่อใดที่เขารู้เรื่องทั้งหมดเขาก็จะต้องตายด้วยเช่นกัน เขาจึงต้องหนี...และที่ที่เขาจะไปต้องเป็นที่ที่ไม่มีใครคาดคิดได้...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "มาเฟียกับเพนกวิน":


braveunicorns.pl

©2011-2015 | DMCA | Contact us